Streamlining your human resources

Wat maakt onze personeelsmodule uniek

 • Plan gemakkelijk over de nacht
 • Alles van solliciteren t.e.m. het verwerken van de prestaties in één module
 • Maak werkroosters en sjablonen aan om snel je weken in te plannen
 • Beheer alle verlofaanvragen, afwezigheden en beschikbaarheden in één plaats
 • Eenvoudige communicatie naar werknemers en uitzendkantoren
 • Geef werknemers toegang tot hun planning en tikklok
 • Weet je nog niet wie beschikbaar is voor een bepaalde functie?
  Geen probleem, plan deze functie in en de werknemers met deze functie
  zullen zich beschikbaar kunnen stellen via hun persoonlijke planning.
 • Bekijk de werkplekbezetting en personeelskosten van de werkplekken
 • Naadloze en automatische koppeling met Dimona’s
Persoonlijke planning, werknemer planning en prestaties

Personeelsplanner

Plan gemakkelijk over de nacht
Zie in 1 oogopslag welke werknemers afwezig en beschikbaar zijn.
Plan functies in om werknemers aan te sporen om beschikbaarheden op te geven.
Importeer een sjabloon voor het werktooster van  bepaalde werknemers en / of functies.
Print het uurrooster af of stuur het rooster door naar de werknemers
Verstuur de dimona’s naar de sociale zekerheid of stuur de planning door naar de uitzendbureau’s.
Zet de planning zichtbaar in de werknemers hun persoonlijke planning.
Personeelsplanner

Tijdregistratie

Laat werknemer intikken via een onthaalscherm. Wanneer de gepland zijn zullen hun namen standaard zichtbaar zijn in dit scherm. Je kan ze zelf laten in- en uittikken of een personeelsverantwoordelijke kan deze verantwoordelijkheid op zich nemen.Ook ongekende bezoekers of verwacht bezoek kunnen zich aanmelden via dit scherm.
Onthaalscherm

Werkplekbezetting

Verwerk alle beschikbaarheden en afwezigheden van de werknemers in één scherm. Je kan hier aanvragen goed- of afkeuren. De vaste uurroosters bekijken of geplande werknemers bekijken.
Werkplekbezetting

Personeelsbeheer

In Yina kan je alle stappen van het solliciteren t.e.m. het versturen van de prestaties beheren. Er is een sollicitatieplatform waar de personeelsveranntwoordelijke of een werknemer iemands gegevens kan aanbrengen. De aanvraag kan dan goed- of afgekeurd worden. Eens een werknemer in dienst wordt geplaatst, kan deze zijn beschikbaarheden, afwezigheden en verlofperiodes opgeven via zijn persoonlijke planning.Het is ook een optie om de werknemer te laten in- en uittikken via zijn persoonlijke planning.Werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor bepaalde werkplekken. Deze kan dan de planningen bekijken van deze werkplekken.De personeelsverantwoordelijke kan werknemers inplannen via de planningstool en de prestaties verwerken via het prestatie scherm.
Persoonlijke planning

Prestatie verwerking

De tikkingen van de werknemers worden ingelezen om de prestaties te kunnen versturen. Verstuur de prestaties door naar de uitzendbureau’s en je sociaal secretariaat.
Prestatie scherm